Aktualności - Powiat niżański

  FIO 2018 - projekt Stowarzyszenia Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury „Wstęp Wolny” „Partycypacja – zróbmy kolejny krok” – taki tytuł nasi projekt realizowany w 2018 roku przez Stowarzyszeni...

  W dniu 17 grudnia 2018 r. dobiegły końca prace na zadaniu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Dąbrówka wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowościach Dąbrówka , Dąbrowica, Kurzyna W...

OGŁOSZENIE Dnia  27 grudnia 2018r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie. Porządek obrad sesji: 1.    Otwarcie obrad sesji....

OGŁOSZENIE Dnia  19 grudnia 2018r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i P...

OGŁOSZENIE Dnia  19 grudnia 2018r. tj. środa o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się III nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.           &n...

Dostosowanie budynku GCK w Ulanowie dla osób niepełnosprawnych z budową nowych miejsc parkingowch.   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  z Funduszu Promocji K...

Zdobądź zatrudnienie! Bezpłatny udział w projekcie „Kierunek zatrudnienie”   Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Kierunek zatrudnienie”.  ...

OGŁOSZENIE Dnia  03 grudnia 2018r. tj. poniedziałek o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjaln...

OGŁOSZENIE Dnia  3 grudnia 2018r. tj.  poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie. Porządek obrad sesji: 1.    Otwarcie obrad ...

Blisko 3,5 miliona do rozdania dla mieszkańców  powiatu niżańskiego 50 000,00 zł dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej  ...

Oferta realizacji zadania publicznego...

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Ulanowie...

OGŁOSZENIE Dnia  12 września 2018r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie. Porządek obrad sesji: 1.    Otwarcie obrad sesji. 2...

Informacja Państwowej Inspekcji Pracy dotycząca bezpieczeństwa w rolnictwie ...

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. Zgodnie z a...

OGŁOSZENIE Dnia  29 czerwca 2018r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie. Porządek obrad sesji: 1.    Otwarcie ...

OGŁOSZENIE Dnia  07 czerwca 2018r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie. Porządek obrad sesji: 1.    Otwarcie obrad sesji. 2...

  OGŁOSZENIE Dnia  22 maja 2018r. tj. wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rewizyjnej, Komisji Bezpieczeństwa P...